Breaking News
  • Tattoo Corner Pattaya

    Tattoo Corner Pattaya / Tel. 083-1166633 / อยู่ตรงข้าม Welcome Plaza ข้างร้านอุดมเอก

Tattoo Corner Pattaya

Tattoo Corner Pattaya

โดยช่างอ๊อดผู้มีประสบการณ์ด้านการสักลายด้วยเครื่องสักมากว่า 20 ปี สามารถสักลาายได้ตามที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นงานฟรีแฮนด์ งาน Cover ช่างอ็อดก็สามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้

วัน/เวลา เปิดให้บริการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 01.00 น.

เบอร์โทรศัพท์: 083-1166633

Email: info@tattoocornerpattaya.com

Website: www.tattoocornerpattaya.com

สถานที่ตั้ง: อยู่ตรงข้าม Welcome Plaza ข้างร้านอุดมเอก

Tattoo Corner Pattaya โดยช่างอ๊อดผู้มีประสบการณ์ด้านการสักลายด้วยเครื่องสักมากว่า 20 ปี สามารถสักลาายได้ตามที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นงานฟรีแฮนด์ งาน Cover ช่างอ็อดก็สามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้ วัน/เวลา เปิดให้บริการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 01.00 น. เบอร์โทรศัพท์: 083-1166633 Email: info@tattoocornerpattaya.com Website: www.tattoocornerpattaya.com Facebook: สถานที่ตั้ง: อยู่ตรงข้าม Welcome Plaza ข้างร้านอุดมเอก

LIKE !

0

User Rating: 5 ( 1 votes)

About Hipattaya

Check Also

Tattoo Society

Tattoo Society เปิดให้บริการสักลายมาแล้ว 11 ปี ก่อตั้งโดยคุณมร นอกจากบริการสักลายแล้ว คุณมรยังให้บริการ ลบรอยสัก เจาะร่างกาย รวมถึงขายอุปกรณ์การสัก ที่ร้านจะมีช่างประจำบริการ 3 คน แต่ละคนก็จะโดดเด่นในแบบสไตล์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Japanese, Asia, Custom Freehand, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.