Breaking News

Tag Archives: buffet

FIN Shabu

FIN Shabu

FIN Shabu “FIN Shabu ชาบูน้องใหม่ ที่ได้ลองแล้วจะตกหลุมรักแบบฟินๆ”  ร้าน FIN Shabu ตั้งอยู่ในบริเวณของศูนย์การค้าฟายนาว (Fly Now) หน้าโรงแรมชลจันทร์ …

Read More »