Breaking News
  • Pattaya Ink Tattoo

    Pattaya Ink Tattoo / Tel.087-6021571 / ร้านอยู่ตรงหัวมุมถนนสี่แยกพัทยาใต้สายสอง

Pattaya Ink Tattoo

Pattaya Ink Tattoo

Pattaya Ink Tattoo เปิดให้บริการมามากกว่า 20ปี ทางร้านจะเน้นเรื่องคุณภาพของงาน และความสะอาดเป็นหลัก จะให้ลูกค้าพึงพอใจกับงานของช่างมากที่สุดก่อนออกไปจากร้านและยังรับประกันรอยสักลอก สีจาง ช่างรับประกันทุกงานสักฟรี การตกแต่งร้านที่นี่ ไม่เหมือนใคร ป้ายชื่อร้านตกแตกด้วยท่อนเหล็กอลูมีเนียม เวลาที่ท่านนอนสัก ท่านจะเห็นเพดานของร้านตกแต่งด้วยท่อเหล็ก ภายในร้านก็ประดับด้วยผลงานของช่างเจมส์ ร้านที่นี่มีลายสักให้เลือกมากมาย หลายแบบทั้งออกแบบให้ลูกค้าเอง หรือลูกค้าจะนำลายข้างนอกมาให้สัก ช่างที่นี่ก็ไม่เกี่ยง ร้าน Pattaya Ink มีทีมงานช่างมากกว่า 20คน แต่ละคนก็มีผลงานโดดเด่นแตกต่างกัน

วัน/เวลา เปิดให้บริการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 24.00 น.

เบอร์โทรศัพท์: 087-6021571

Email: 

Facebook:

สถานที่ตั้ง: ร้านอยู่ตรงหัวมุมถนนสี่แยกพัทยาใต้สาย2

Pattaya Ink Tattoo Pattaya Ink Tattoo เปิดให้บริการมามากกว่า 20ปี ทางร้านจะเน้นเรื่องคุณภาพของงาน และความสะอาดเป็นหลัก จะให้ลูกค้าพึงพอใจกับงานของช่างมากที่สุดก่อนออกไปจากร้านและยังรับประกันรอยสักลอก สีจาง ช่างรับประกันทุกงานสักฟรี การตกแต่งร้านที่นี่ ไม่เหมือนใคร ป้ายชื่อร้านตกแตกด้วยท่อนเหล็กอลูมีเนียม เวลาที่ท่านนอนสัก ท่านจะเห็นเพดานของร้านตกแต่งด้วยท่อเหล็ก ภายในร้านก็ประดับด้วยผลงานของช่างเจมส์ ร้านที่นี่มีลายสักให้เลือกมากมาย หลายแบบทั้งออกแบบให้ลูกค้าเอง หรือลูกค้าจะนำลายข้างนอกมาให้สัก ช่างที่นี่ก็ไม่เกี่ยง ร้าน Pattaya Ink มีทีมงานช่างมากกว่า 20คน แต่ละคนก็มีผลงานโดดเด่นแตกต่างกัน วัน/เวลา เปิดให้บริการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 24.00 น. เบอร์โทรศัพท์: 087-6021571 Email:  Website: www.maddog-tattoo.com Facebook: สถานที่ตั้ง: ร้านอยู่ตรงหัวมุมถนนสี่แยกพัทยาใต้สาย2

LIKE !

0

User Rating: Be the first one !

About Hipattaya

Check Also

Tattoo Society

Tattoo Society เปิดให้บริการสักลายมาแล้ว 11 ปี ก่อตั้งโดยคุณมร นอกจากบริการสักลายแล้ว คุณมรยังให้บริการ ลบรอยสัก เจาะร่างกาย รวมถึงขายอุปกรณ์การสัก ที่ร้านจะมีช่างประจำบริการ 3 คน แต่ละคนก็จะโดดเด่นในแบบสไตล์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Japanese, Asia, Custom Freehand, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.