Breaking News
  • Mong Tattoo

    ช่างหม่อง / Tel : 081-8023128 / ซอย 13/4 พัทยาแลนด์ 2

Mong Tattoo

Mong Tattoo (หม่องแทททู)

Mong Tattoo หรือ หม่อง Tattoo เป็นร้านสักที่ตั้งอยู่ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยวชาว NightLife  เปิดบริการมาแล้ว มากกว่า 17 ปี โดยช่างหม่องที่เชี่ยวชาญงานด้านการสักมากว่า 20ปี ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชาวต่างประเทศ ด้วยมาตฐานความสะอาด ภานในร้านตกแต่งสไตล์ชนเผ่า จนรู้สึกได้ว่าเวลาอยู่มนร้านไม่เหมือนอยู่ในประเทศไทยเลยทีเดียว ด้านงานสักช่างหม่องเชี่ยวชาญงานด้าน  BIO และสามารถออกแบบงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

 

วัน/เวลา เปิดให้บริการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 23.00 น.

เบอร์โทรศัพท์: 081-8023128

Email: mong-tattoo@hotmail.com

Website: www.mongtattoo.com

Facebook:

สถานที่ตั้ง: ซอย 13/4 พัทยาแลนด์ 2

Mong Tattoo (หม่องแทททู) Mong Tattoo หรือ หม่อง Tattoo เป็นร้านสักที่ตั้งอยู่ใจกลางสถานที่ท่องเที่ยวชาว NightLife  เปิดบริการมาแล้ว มากกว่า 17 ปี โดยช่างหม่องที่เชี่ยวชาญงานด้านการสักมากว่า 20ปี ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชาวต่างประเทศ ด้วยมาตฐานความสะอาด ภานในร้านตกแต่งสไตล์ชนเผ่า จนรู้สึกได้ว่าเวลาอยู่มนร้านไม่เหมือนอยู่ในประเทศไทยเลยทีเดียว ด้านงานสักช่างหม่องเชี่ยวชาญงานด้าน  BIO และสามารถออกแบบงานได้ตามที่ลูกค้าต้องการ   วัน/เวลา เปิดให้บริการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 – 23.00 น. เบอร์โทรศัพท์: 081-8023128 Email: mong-tattoo@hotmail.com Website: www.mongtattoo.com Facebook: สถานที่ตั้ง: ซอย 13/4 พัทยาแลนด์ 2

LIKE !

0

User Rating: Be the first one !

About Hipattaya

Check Also

Tattoo Society

Tattoo Society เปิดให้บริการสักลายมาแล้ว 11 ปี ก่อตั้งโดยคุณมร นอกจากบริการสักลายแล้ว คุณมรยังให้บริการ ลบรอยสัก เจาะร่างกาย รวมถึงขายอุปกรณ์การสัก ที่ร้านจะมีช่างประจำบริการ 3 คน แต่ละคนก็จะโดดเด่นในแบบสไตล์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Japanese, Asia, Custom Freehand, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.