Breaking News
  • Jirst Tattoo

    Jirst Tattoo / Tel. 081-7425419 ช่างเจิสท์ / เลียบชายหาดพัทยา ซอย 13

Jirst Tattoo

Jirst Tattoo

Jirst Tattoo หรือเจิสท์สักลาย ให้บริการสักลายแทททู โดยช่างเจิสท์ และทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ช่างเจิสท์จะเป็นที่รู้จักในวงสังคมนักสักลายมากมาย และได้รับความไว้วางใจอยู่ในระดับแนวหน้าของวงการสักลาย ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาจึงวางใจให้ช่างเจิสท์ ออกแบบรอยสักให้  ซึ่งผลงานของช่างเจิสท์ มีความโดดเด่น มีความปราณีต ใส่ใจในทุกกระบวนการ ได้มาตฐานความสะอาดดีเยี่ยม ร้านตกแต่งด้วยไม้บิ้วอินทั้งร้าน สวยงาม สะอาดตาเป็นระเบียบ กว้างขวางไม่รู้สึกอึดอัด ภายในร้านยังตกแต่งผลงานการวาด ออกแบบของช่างเจิสท์ อย่างสวยงาม ใครผ่านหรือต้องการอยากสักก็แวะเวียนไปเลือกชมใช้บริการได้ครับ 

วัน/เวลา เปิดให้บริการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.

เบอร์โทรศัพท์:  081-7425419  ช่างเจิสท์

Email: jirsttattoo@hotmail.com

Website: www.jirsttattoo-pattaya.com

สถานที่ตั้ง:  ร้านอยู่ในศูนย์การค้า Windy Plaza เลียบชายหาดพัทยา  ซอย 13 จะมีป้ายบอกทางเข้าร้าน

Jirst Tattoo Jirst Tattoo หรือเจิสท์สักลาย ให้บริการสักลายแทททู โดยช่างเจิสท์ และทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ช่างเจิสท์จะเป็นที่รู้จักในวงสังคมนักสักลายมากมาย และได้รับความไว้วางใจอยู่ในระดับแนวหน้าของวงการสักลาย ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาจึงวางใจให้ช่างเจิสท์ ออกแบบรอยสักให้  ซึ่งผลงานของช่างเจิสท์ มีความโดดเด่น มีความปราณีต ใส่ใจในทุกกระบวนการ ได้มาตฐานความสะอาดดีเยี่ยม ร้านตกแต่งด้วยไม้บิ้วอินทั้งร้าน สวยงาม สะอาดตาเป็นระเบียบ กว้างขวางไม่รู้สึกอึดอัด ภายในร้านยังตกแต่งผลงานการวาด ออกแบบของช่างเจิสท์ อย่างสวยงาม ใครผ่านหรือต้องการอยากสักก็แวะเวียนไปเลือกชมใช้บริการได้ครับ  วัน/เวลา เปิดให้บริการ: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. เบอร์โทรศัพท์:  081-7425419  ช่างเจิสท์ Email: jirsttattoo@hotmail.com Website: www.jirsttattoo-pattaya.com Facebook: สถานที่ตั้ง:  ร้านอยู่ในศูนย์การค้า Windy Plaza เลียบชายหาดพัทยา  ซอย 13 จะมีป้ายบอกทางเข้าร้าน

LIKE !

0

User Rating: 0.23 ( 2 votes)

About Hipattaya

Check Also

Tattoo Society

Tattoo Society เปิดให้บริการสักลายมาแล้ว 11 ปี ก่อตั้งโดยคุณมร นอกจากบริการสักลายแล้ว คุณมรยังให้บริการ ลบรอยสัก เจาะร่างกาย รวมถึงขายอุปกรณ์การสัก ที่ร้านจะมีช่างประจำบริการ 3 คน แต่ละคนก็จะโดดเด่นในแบบสไตล์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น Japanese, Asia, Custom Freehand, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.